Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Unuttum

Şifrenizi hatırlamıyormusunuz? Aşağıdaki kutucuğa üye olurken kullandığınız e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize yeni bir şifre oluşturacağınız bağlantı göndereceğiz.

Mesaj gönder

soru ekle

Giriş

Kayıt Ol

adliyelik.com

EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ AKDİ FESHİNDE KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?

Emeklilik sebebiyle iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. Bentte, “506 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) bendinin a ve b alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları ve aynı Kanunun Geçici 81. Maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle” işçilerin kıdem tazminatına hak kazanabileceği hükme bağlanmıştır.

Emeklilik sebebiyle iş akdi feshinin şartları nedir?

Emeklilik sebebiyle iş akdi fesihlerinde uyulması gereken şartlar işçinin sigorta başlangıç tarihine göre farklılık göstermektedir.
15 Yıl 3600 Gün şartı:
Bir işçinin 15 yıl 3600 gün koşulu ile kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için sigorta girişinin 08.09.1999 tarihinden önce yapılmış olması gerekmektedir. İlk sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden önce olanlar, 3600 gün sigorta primi yatırılmış olması ve 15 yıldır sigortalı olması koşulu ile iş sözleşmelerini feshedebilirler.
25 Yıl 4500 Gün şartı:
08.09.1999 sonrası sigorta girişi bulunanlar 25 yıldır sigortalı olma ve 4500 gün sigorta primi ödemiş olma şartlarını sağladıklarında emeklilik nedeni ile feshe hak kazanırlar.
Yukarıda belirttiğimiz şartları sağlayan işçi emeklilik nedeni ile fesih hakkını kullanmak istiyor ise sigorta müdürlüklerine başvurarak bu şartları sağladığını Kurum’dan temin edeceği belge ile ispat etmeli ve bu belge ile işverenine başvurmak zorundadır.

İşçi emeklilik nedeniyle fesih halinde ihbar tazminatına hak kazanır mı?

Bu hususta verilen Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 2016/33861 E., 2016/17414 K. sayılı ve 24.10.2016 tarihli kararı;
“İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. İşçinin 1475 Sayılı Kanun’un 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi sebeplerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.”

İşçi, emeklilik nedeniyle işten ayrıldığı takdirde başka bir iş yerinde çalışabilir mi?

Çalışma hakkı anayasal bir haktır. İşci ayrıldıktan sonra yeni iş bulması, bu hak kapsamında değerlendirilmelidir.

Yorum Ekle

Doğrulama Kodu Yenilemek için tıklayın.